Ειδική σκόνη ενίσχυσης προϊόντων επικάλυψης (χρώματα & αστάρια)

Δημιουργήστε μια βαφή

εσωτερικής ή και

εξωτερικής χρήσης,

με θερμομονωτικές ιδιότητες.

Όταν επιθυμούμε θερμομονωτικές ιδιότητες προσθέστε ISO-THERM

Το ISO-THERM είναι πρόσθετο χημικά αδρανές, μη τοξικό υλικό υψηλής τεχνολογίας. Χρησιμοποιείται ευρέως από την παγκόσμια βιομηχανία για τη παραγωγή με θερμομονωτικές ιδιότητες, επικαλυπτικών και σοβάδων.

Η ανάμιξη του είναι απλή και εύκολη

Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις και εξοπλισμός

Για μεγαλύτερη άνεση κατά την ανάδευση μεταγγίστε το χρώμα σε μεγαλύτερο δοχείο από αυτό της συσκευασίας. (π.χ. για ποσότητα 5λίτρα επιλέξτε δοχείο 10λίτρα).

Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα νερού ή διαλύτη (ανάλογα με το είδος χρώματος) για μεγαλύτερη εργασιμότητα (το νερό είναι συνήθως έως 10% του συνολικού όγκου)

Πριν αναδεύσετε το νερό ή τον διαλύτη με το χρώμα προσθέστε το ISO-THERM με προσοχή και κρατώντας το δοχείο της πούδρας χαμηλά απάνω στην επιφάνεια του υγρού. (Διότι λόγω του μικρού ειδικού βάρους ενδέχεται να σηκώσει σκόνη).

Αναδεύστε τη πούδρα με αργές κινήσεις αρχικά επιφανειακά ώστε να ομογενοποιηθεί το νερό ή ο διαλύτης με το ISO-THERM. Στη συνέχεια αναδεύοντας στο βάθος του δοχείου με κυκλικές κινήσεις ομογενοποιείτε σταδιακά όλο το υλικό. 

Ακουμπήστε το χέρι στη βαμμένη επιφάνεια μετά την εφαρμογή (αφού στεγνώσει)

και διαπιστώστε τη παρουσία των προστατευτικών σφαιριδίων.

Τι είναι το ISO-THERM Powder

Λευκή Πούδρα από Άθραυστο Γυαλί

To προϊόν ISO-THERM είναι λευκή πούδρα από άθραυστο γυαλί (Borosilicate glass) και κατασκευάζεται στη δυτική Ευρώπη. Είναι χημικά αδρανές, μη τοξικό και όχι επικίνδυνο για χρήση.

Η Ανάμιξη του

Η ανάμιξη του ISO-THERM είναι απλή και εύκολη. Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις και εξοπλισμός.

Δείτε τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Iso-Therm Powder

Η Μορφολογία του

Ο πυρήνας τους είναι ερμητικά κλειστός σε κενό αέρος με αποτέλεσμα η ενίσχυση με ISO-THERM να προσδίδει Θερμομονωτικές ιδιότητες σε κάθε υλικό (χρώμα επικαλυπτικό) στο οποίο θα αναμιχθεί.

Μικροσκοπικά Γυάλινα Σφαιρίδια

Το ISO-THERM αποτελείται από μικροσκοπικά γυάλινα σφαιρίδια με αρνητική πίεση στο εσωτερικό τους και μέση διάμετρο 65 microns (όσο η διάμετρος μιας τρίχας).

Συμβατό με όλα τα χρώματα.

Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

Η ποσότητα 1000ml (1 λίτρο) μπορεί να αναμιχθεί με 5 λίτρα οιουδήποτε τύπου χρώματος βάσης νερού ή διαλύτη.

Καλό Να Γνωρίζω...!

Δείκτες αντοχής χρωμάτων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Ψυχρά χρώματα

Με τη χρήση του ISO-THERM έχουμε:

Μείωση μέσης Θερμοκρασίας της φέρουσας επιφάνειας (τοίχου) έως -3.25°C

Ο δείκτης ηλιακής ανάκλασης (Solar reflectance index - SRI) είναι ένα μέτρο της ικανότητας της επιφάνειας να αντανακλά και να απορρίπτει την ηλιακή θερμότητα. Είναι η συνδυασμένη τιμή ανακλαστικότητας και εκπομπής. Εξ ορισμού μια τυπική μαύρη επιφάνεια (αντανάκλαση 0,05, εκπομπή 0,90) είναι 0 και μια τυπική λευκή επιφάνεια (ανακλαστικότητα 0,80, εκπομπή 0,90) είναι 100.

Η ικανότητα εκπομπής της επιφάνειας ενός υλικού (e) είναι η αποτελεσματικότητά του στην εκπομπή ενέργειας ως θερμική ακτινοβολία. Η θερμική ακτινοβολία είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που συνήθως περιλαμβάνει τόσο την ορατή ακτινοβολία (φως) όσο και την υπέρυθρη ακτινοβολία (IR), η οποία δεν είναι ορατή στα ανθρώπινα μάτια. Εκφράζεται ως αριθμός μεταξύ 0 και 1 ή ως ποσοστό. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο καλύτερα ακτινοβολεί μια επιφάνεια την θερμότητα.

Θερμομονωτικοί δείκτες προϊόντων
(Λευκά ψυχρά χρώματα)

Solar reflectance index (SRI)

Ικανότητα εκπομπής επιφανείας (e)

Ηλιακή ανάκλαση (SR)

Θερμική αγωγιμότητα (W/Mk)

:108

:0.89

:0.82-0.92

0.24-0.28

Θερμομονωτικοί δείκτες συμβατικών χρωμάτων, εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης, με τη χρήση του ISO-THERM

Solar reflectance index (SRI)

Ικανότητα εκπομπής επιφανείας (e)

Ηλιακή ανάκλαση (SR)

Θερμική αγωγιμότητα (W/Mk)

:114

:0.89

:0.92

:≤0,24

(+/- 7%)

Ηλιακή ανάκλαση (SR) είναι το κλάσμα της ηλιακής ενέργειας που ανακλάται από μια οροφή, εκφραζόμενο ως αριθμός μεταξύ 0 και 1 ή ως ποσοστό. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο καλύτερα η οροφή αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία ενέργεια.

Η θερμική αγωγιμότητα (W/Mk) είναι η ιδιότητα διάδοσης της θερμότητας στο εσωτερικό ενός υλικού. Ανάλογα με την ευκολία της διάδοσης της θερμότητας τα σώματα (υλικά) διακρίνονται σε ευθερμαγωγά, ή καλοί αγωγοί θερμότητας, (όπως π.χ. τα μέταλλα, οικοδομικά υλικά) και σε δυσθερμαγωγά, ή κακοί αγωγοί θερμότητας όπως τα θερμομονωτικά υλικά.

Κωσταντίνου Καβάφη 11, 7562, Λαρνακα - Κύπρος

© All Rights Reserved 2023 | InnovativeFillers.com